Monday, February 11, 2008

Curfew Poetry Anthology

Axel Pinpin Dilemma ni Carpio
Francisco Arias Monteseña Kuyom
Genevieve Mae B. Aquino Alzheimer's in the Philippines
German V. Gervacio Hu Let Da Dogs Awt?! Hu-Hu-Huhu!
Gracia Alcantara Perdiguerra Fugue
Mark Angeles Fury Tales
Marlon Hacla Isang Pagtutol
Melvin Medes Mga Taong Apoy
Michelle Brences Policurfew
Noel Sales Barcelona Bakit Gloring?
Raul Funilas May Kaba Sa Bawat Hakbang Ng Manghihimagsik
Ravelth Castro-Belicena Mundong Parisukat
Rodelen Paccial Emerald
Rustum Casia One Night Only
Victor Emmanuel Carmelo D. Nadera Jr. Anibersaryo Ngayon ng Martial Law

No comments: